MÀN ROMAN

 • MÀN ROMAN

Giá tiền: Liên hệ

Màn roman
 • Màn roman, rèm romance ( màn vải xếp tầng ngang)
 • Chọn may màn vải roman
 • Khi chọn may màn romance cần Lưu ý:

Chi tiết

Màn roman, rèm romance ( màn vải xếp tầng ngang)
 


Chọn may màn vải roman

 

 • Màn vải romance (rèm roman) là màn vải được xếp may thành nhiều tầng ngang
 • Rèm roman có thể dùng làm một bộ màn vải 1 lớp.
 • Màn roman cũng có thể dùng chung với bộ màn vải xếp ngang (làm phần chê ngoài của bộ màn vải nhiều lớp).


Khi chọn may màn romance cần Lưu ý:
 

 • Khi Màn roman may 1 lớp vải
 • Nếu cửa sổ của quí khách dùng 2 lớp màn cửa:
 • Quí khách có thể dùng vải mỏng, vải voln hoặc ren may 1 lớp vải màn romance.
 • Bên trong, là bộ rèm cửa cản sáng.
 


* Màn romance này chỉ với mục đích cản tằm nhìn và truyền ánh sáng vào phòng.
 


Khi Màn roman may 2 lớp vải
Dùng màn romance làm lớp màn duy nhất cho 1 cửa sổ :
Lúc này, ta phải may 2 lớp vải bởi vì: 
Nếu ta may 1 lớp vải, bộ màn sẽ rất mỏng, ánh sáng xuyên qua màn sẽ có chổ sáng chổ tối, và bộ màn sẽ không được đẹp.
 

Khi mày 2 lớp vải, người ta có thể may 2 lớp cùng mẩu vải trong 1 bộ màn romance.
Hoặc may bộ màn với 1 lớp trắng (lớp này hướng ra ngoài) và vải trang trí ờ bên trong.

* Ngoài ra, chúng ta còn có thể may thêm 1 lớp bèo bên ngoài, đính dây tua, viền xung quanh .... làm nổi bật bộ màn romance.

* Khoảng cách một tầng của bộ màn từ 0,30m đến 0.60m tùy theo bộ màn cao lớn bao nhiêu mà điều chỉnh.
Cách vệ sinh màn romance.
 • Tháo từng cây tâm nhôm trong bộ màn ra ngòai.
 • Tháo dây cột khỏi từng cái khoen tròn ở mặt sau của màn.

 • Tháo dây dán của màn khỏi thanh kéo, sau đó lấy vải màn ra giặt. 

Sản phẩm khác

Chat zalo